Rovnoprávnost

Jedná se o rovnost mužů a žen na trhu práce nebo jiným výrazem „genderové otázky“.  V naší společnosti stále přetrvávají klasické modely rodiny, kdy žena je v domácnosti a muž v práci.

Nacím cílem je přispět ke zlepšení rovnováhy mezi pracovním, soukromým a rodinným životem. Neznalost genderové problematiky je v naší republice alarmující. Kariérismus u žen je brán spíše za něco nepatřičného, jelikož se jeví jako nemožné, aby žena dělala kariéru a zároveň se stačila dobře starat o rodinu a domácnost. Na základě těchto stereotypů se tak s ženami v řídících pozicích spíše nepočítá, a pokud ano, musí být její schopnosti opravdu výjimečné, aby obstála v mužské konkurenci.

Snažíme se o zvyšování povědomí o genderových tématech a výzkum v této oblasti. Pořádáme školení, semináři, ale i aktivně komunikujeme ze zaměstnavateli, nejen na jihu Čech, a snažíme se v naší společnosti, ve které přetrvávají tyto genderové postoje, stereotypy a mýty na trhu práce, najít nové možnosti a nové příležitosti k docílení rovných postojů mužů a žen. Ze strany zaměstnavatelů se však setkáváme s nezájmem o flexibilní formy práce. Snažíme se upozornit zaměstnavatele na neznalost těchto nástrojů a přispět tak ke sladění pracovního a rodinného života tak, aby se předcházelo náznakům diskriminace pohlaví při výběru a přijetí nových zaměstnanců do pracovních poměrů.