Integrace osob v nepříznivé sociální situaci

Snažíme se pomoci k sociálnímu začleňování osob v nepříznivé sociální situaci zpět do „normálního života“. Snažíme se přispět k zajištění dostupnosti, kvality a kontrolu služeb, včetně odstraňování bariér při jednání na úřadech a jiných institucích, přístup ke vzdělání, k zaměstnání a především i finanční a investiční podpře našich klientů.