Enviromentální výchova

Naší snahou, v rámci environmentální výchovy, je snaha o ochranu životního prostředí, jeho porozumění, uvědomění si její estetické hodnoty, ale také naučit se získávat přímé zkušenosti z přírody a umět využít její zdroje.

Zaměřujeme se také na činnost středisek ekologické výchovy, pořádáme kurzy, semináře a v poslední době se zaměřujeme také na Nano-technologie.

Taranis z.s. spolupracuje s hotelem Bílá růže a City hotelem v Písku, neboť právě hotel Bílá růže je prvním hotelem v Evropě, který využil nano-technologií a disponuje prvním proti alergenním pokojem.